p011

p 011


vase

f. thomas, marktredwitz

c. 1910

h. 14cm

96 eur.